Gépi fordítás és utószerkesztés

A gépi fordítás és utószerkesztés (MT+PE) szolgáltatása az automatizáció gyorsaságát és költséghatékonyságát ötvözi az élő munka magasfokú minőségével. Az ún. neurális gépi fordítás (Neural Machine Translation, NMT) elterjedése óta az MT+PE szolgáltatással még az olyan nyelvtanilag és szemantikailag komplex nyelveknél is, mint a magyar, számottevő idő- és költséghatékonyságot lehet elérni nagymennyiségű szövegek fordítása során. A gépi fordítás hatékonysága és az utószerkesztés elősegítése érdekében ügyfeleinknek javasoljuk az ún. Clean Data Model-t követni. Az eljárás szerint csak és kizárólag ügyfél- és szakterület-specifikus erőforrásokkal – fordító memóriákkal, egynyelvű és kétnyelvű terminológiákkal - tanítjuk a gépet a gépi előfordítás minőségének maximalizálása céljából.

A gépi fordítások utószerkesztésének két típusát különböztetjük meg. A teljes utószerkesztés (Full-post editing) a manuális szakfordítás eredményeképpen létrejövő grammatikailag, szintaktikailag és szemantikailag kifogástalan célnyelvi szöveget eredményezi, ennek fejében viszont több időt vesz igénybe és némileg magasabb költségekkel jár, mint a minimális utószerkesztés (Light Post-Editing). Ez utóbbit jellemzően olyan esetekben ajánljuk, amikor nagy a mennyiség, szoros a határidő és a cél nem több mint a forrásnyelvi szöveg megértése, vagyis „az elég jó” szövegminőség elérése. Utószerkesztőink ilyenkor a gép által végzett nyersfordításban csak a durva hibák kijavítására fókuszálnak, apróbb helyesírási hibák vagy központozás javítását kihagyják.

Az MT+PE munkafolyamatban a projekt előkészítése és a motor tanítása legalább olyan fontos fázisok mint maga az utószerkesztés, így ügyfelünk rendelkezésére állunk az erőforrások felmérésben valamint a gépi fordítói környezet előkészítésében is.